Psychologische Ondersteuning

Bent u uitgevallen van uw werk of functioneert u u minder goed? Dan heeft u misschien ondersteuning nodig van een bedrijfspsycholoog. U kunt gebruik maken van psychologische ondersteuning bij de volgende thema’s:

Stress, hoge werkdruk
Heeft u last van te veel stress? De psycholoog onderzoekt met u waar de spanning vandaan komt en leert u spanning en stress anders te hanteren.

Burn-out
In de behandeling bij burn-out leert u de regie over uw leven en werk weer op te pakken . Ervaring heeft geleerd dat herstel en volledige werkhervatting veelal binnen 6 maanden plaatsvindt.

Onzekerheid, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
Samen met de psycholoog onderzoekt u de oorzaken van uw onzekerheid. U ontwikkelt een positiever zelfbeeld, zodat u met veel meer vertrouwen het leven aankunt.

Assertiviteit
Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en belangen van een ander uit het oog te verliezen. U brengt samen met de psycholoog uw eigen assertiviteit systematisch in kaart en leert assertief gedrag aan.

Verlies
U kunt van het ene op het andere moment worden geconfronteerd met een ongewenst verlies. Verlies van werk, een vaste relatie of een dierbaar persoon kan een enorme aanslag zijn op uw gevoel van welzijn en op uw functioneren.
In de begeleiding door de psycholoog staat de verwerking van het verlies en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven centraal.

Pesten op het werk
Wordt u gepest op uw werk? Uit cijfers van het CBS (2012) blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers dagelijks wordt geïntimideerd en gepest door collega’s of leiding. De psycholoog kan u leren om niet langer slachtoffer te zijn. Verwerken van de eerdere negatieve ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding.