Psychologische Ondersteuning

Heeft u een medewerker die niet goed of verminderd functioneert? Uw medewerker kan terecht bij de psycholoog van Radmer Arbeidsadvies. Hieronder volgt een aantal thema’s waar de psycholoog mee werkt.

Stress, hoge werkdruk
De psycholoog onderzoekt met uw medewerker waar de spanning vandaan komt en leert uw medewerker spanning en stress anders te hanteren.

Burn-out
Uw medewerker wordt geholpen om de regie over leven en werk terug te winnen. Ervaring heeft geleerd dat herstel en volledige werkhervatting veelal binnen 6 maanden plaatsvindt.
Onze psycholoog werkt volgens de landelijke afspraken die zijn gemaakt tussen bedrijfsartsen, huisartsen en eerstelijns psychologen over de behandeling van overspanning en burn-out.

Onzekerheid, negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
Samen met de psycholoog onderzoekt medewerker waar de onzekerheid vandaan komt. Uw medewerker leert om anders naar situaties en anderen te kijken en daardoor met meer vertrouwen en kwaliteit in het werk te staan.

Assertiviteit
Uw medewerker brengt samen met de psycholoog de eigen assertiviteit systematisch in kaart en leert assertief gedrag aan.

Verlies
Uw medewerker kan van het ene op het andere moment worden geconfronteerd met een ongewenst verlies. Het verliezen van werk, een vaste relatie of een dierbaar persoon kan een enorme aanslag zijn op het gevoel van welzijn en het functioneren van uw medewerker.
In de begeleiding staat de verwerking en het ontwikkelen van nieuwe perspectieven centraal.

Pesten op het werk
Uit cijfers van het CBS (2012) blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers dagelijks wordt geïntimideerd en gepest door collega’s of leiding. Wordt uw werknemer gepest? De psycholoog kan uw medewerker leren om niet langer slachtoffer te zijn. Verwerken van eerdere negatieve ervaringen vormt een belangrijk onderdeel van de begeleiding.