Herstelcoaching

Heeft u te maken met een medewerker die verzuimt of minder goed functioneert door een combinatie van fysieke en psychische klachten?

Herstelcoaching is uitermate geschikt om een verbetering in functioneren te bewerkstelligen, ook als start van een re-integratietraject. De klachten waar herstelcoaching mee werkt zijn: Stressklachten, overspannenheid, burn-out aanhoudende hoofdpijnklachten, klachten in arm, nek, schouders en rug, vermoeidheidsklachten, fybromyalgie of aanhoudende klachten na een ernstige ziekte zoals kanker. De herstelcoach kijkt met uw medewerker naar de verschillende factoren die bij de klachten een rol spelen. Denk hierbij aan fysieke beperkingen, vermoeidheid, verwachtingen, piekeren, stress, emoties, negatieve gedachten en slaapproblemen die door de klachten ontstaan.

Tijdens een intakegesprek worden de klachten, de situatie en de ideeën van uw medewerker in kaart gebracht en er wordt een plan gemaakt en het aantal (5 tot 8) sessies wordt vastgesteld. Herstelcoaching is een praktische, persoonlijke en resultaatgerichte coaching. Uw medewerker leert om handiger omgaan met klachten en met de thema’s belemmerend zijn, zoals te kort aan energie, verwachtingen, negatieve gedachten, stress, emoties, anderen of moeilijke situaties. Medewerker kan de eisen die gesteld worden aan de functie anders benaderen en hierover goed communiceren.

Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van gesprekken, oefeningen (bijvoorbeeld mindfulness) en huiswerkopdrachten.