Coaching na burn-out, ziekte of stress

Heeft u een werknemer die te maken heeft met klachten door burn-out, ziekte of stressklachten. Wilt u deze werknemer ondersteuning bieden bij de klachten en bij het werken aan herstel? Dan is een goede begeleiding en opbouw belangrijk, zodat uw werknemer niet weer terugvalt. De herstelcoach van Radmer Arbeidsadvies kan uw werknemer coachen, zodat hij of zij op een verantwoorde manier kan werken aan herstel en werkhervatting. Wellicht heeft uw werknemer psychologische ondersteuning nodig? Dat kan de bedrijfspsycholoog bieden.

Uw werknemer kan binnen een paar dagen terecht op een van onze locaties bij u in de buurt. Vervolgens hebben we een aantal gesprekken. Deze zijn strikt vertrouwelijk.

Duidelijkheid

In onze gesprekken zorgen we samen voor duidelijkheid over hoe uw werknemer kan omgaan met klachten en weer zo goed mogelijk kan gaan werken. Uw werknemer wordt vaardig in het omgaan met de klachten en krijgt inzicht in:

  • De balans tussen werk- en privéleven.
  • Wat uw werknemer anders zou kunnen doen, zodat hij of zij weer met plezier kan gaan werken.
  • Eventuele aanpassingen aan het werk of de werkvloer.
  • De opbouw van het aantal werkuren.
  • Ander werk. In enkele gevallen past een andere functie beter bij uw herstellende werknemer. Met een andere baan (bij uw organisatie, of een ander bedrijf) kan soms terugval worden voorkomen.

Wanneer bovenstaande zaken duidelijk zijn, kan uw werknemer, met een goede opbouw, weer beginnen met werken. Onze loopbaancoach helpt hem of haar hierbij, zodat uw werknemer de werkzaamheden weer goed kan oppakken.
De kosten van een zieke werknemer kunnen erg hoog oplopen. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht zowel u als uw werknemer om inspanningen te doen om weer aan het werk te gaan, anders kunnen er sancties van UWV volgen. De coaching helpt u om kosten te besparen.

Meer weten over coaching na een burn-out of stressklachten?
Wilt u meer weten over de beste opbouw van werk na een burn-out of stressklachten? Of wilt u uw werknemer aanmelden voor een coaching traject? We helpen u met al uw vragen. U kunt ons bellen op 0314-381382 of mailen via info@radmer-arbeidsadvies.nl.