Bemiddeling bij conflicten

Een conflict op de werkvloer gaat vaak samen met ziekte van de werknemer. Zo kan een conflict ervoor zorgen dat uw werknemer zich ziek meldt. Maar het kan ook andersom zo zijn: een situatie waarbij een werknemer langdurig ziek is leidt regelmatig tot een conflict. Als een conflict zo hoog is opgelopen dat de situatie onwerkbaar is geworden, dan kan bemiddeling helpen. Heeft u een conflict met een (langdurig) zieke werknemer? Of meldt uw werknemer zich ziek uit protest? Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten waarbij (langdurige) ziekte aan de orde is. Radmer Arbeidsadvies biedt geen mediation, wat vaak een langer durend traject is. Daar waar de mediator bewust inhoudelijk op afstand blijft en de conflictpartijen hun geschil zèlf wil laten oplossen, is de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau betrokken, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen.

Kosten conflict
Arbeidsconflicten kosten u veel geld. Behalve de kosten van het ziekmelden van uw werknemer komen daarbij kosten door verloren tijd, werkstress, verminderde productie en slechte motivatie. Ook wilt u juridische kosten voorkomen. Bemiddeling bij een conflict is vaak een effectievere en goedkopere manier om een oplossing te vinden dan in juridische procedures terecht komen.

Bemiddeling door Radmer Arbeidsadvies
Wanneer u Radmer Arbeidsadvies inschakelt, onderneemt een van onze conflictbemiddelaars snel actie. Hij of zij heeft afzonderlijk gesprekken met u en uw werknemer. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Onze conflictbemiddelaar is een objectieve ‘verslaggever’, opgeleid als arbeidsdeskundige. Dit wil zeggen dat hij of zij is getraind om objectief te zijn en geen partij te kiezen. De conflictbemiddelaar bespreekt de conclusies uit de gesprekken zowel met u als uw werknemer en geeft daarbij een advies voor een oplossing van het conflict. U krijgt een verslag van de bemiddeling, met daarbij tips om met uw werknemer tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Waarom bemiddeling bij een conflict?

  • U wilt het conflict zo snel mogelijk oplossen. Bemiddeling is hierbij een effectieve en relatief goedkope manier voor
  • U bespaart kosten door niet in juridische procedures terecht te komen of een dure mediator in te schakelen
  • U en uw werknemer worden gehoord door een onafhankelijke derde partij; dit helpt om het conflict op te lossen
  • Wanneer ontslag of outplacement van de werknemer aan de orde is, kan Radmer Arbeidsadvies hierbij helpen

Speelt ziekte een rol bij uw conflict? Radmer Arbeidsadvies is hierin gespecialiseerd. Tevens zijn onze diensten goedkoper dan vaak dure mediators. Ook zijn er nog aan aantal andere redenen waarom u goed voor Radmer Arbeidsadvies kan kiezen als bemiddelaar bij conflicten.

Meer weten?
Heeft u vragen over onze bemiddeling bij conflicten? We helpen u graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0314-381382 of mailen naar info@radmer-arbeidsadvies.nl.