Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Is uw medewerker in beslag genomen door problemen die niet direct met het werk te maken hebben?  Wilt u ondersteuning bieden zodat medewerker kan blijven functioneren in zijn werk? De bedrijfsmaatschappelijk werker kan uw werknemer helpen bij sociale, emotionele en praktische problemen.

U kunt hierbij denken aan:

Psychosociale begeleiding

  • Gesprekken bij problemen die voortvloeien uit de privé-situatie of werksituatie.
  • Gesprekken bij problemen in de relationele sfeer (bijvoorbeeld met partner, kinderen, buren, of op het werk).
  • Gesprekken bij ingrijpende gebeurtenissen.

Praktische ondersteuning

  • Informatie en hulp bij het aanvragen van ondersteuning op allerlei gebied zoals medische, psychische en sociale zorg. Bijvoorbeeld: aanvraag zorg WMO , aanvraag jeugdzorg, aanvraag budgetbeheer.
  • Informatie en doorverwijzing naar andere deskundigen en instanties.