Wat is de restverdiencapaciteit?

De restverdiencapaciteit is een percentage dat uitdrukt hoeveel een zieke of arbeidsongeschikte werknemer nog kan verdienen nadat de ziekte is opgetreden. De verzekeringsarts en de re-integratiedeskundige bepalen samen hoe hoog deze restverdiencapaciteit is.

Wanneer is de restverdiencapaciteit van toepassing?

Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, moet er worden gekeken naar hoeveel deze werknemer nog wél kan werken en verdienen, ondanks de ongemakken. De restverdiencapaciteit is hierbij belangrijk, omdat op basis daarvan de hoogte van de WIA-uitkering wordt bepaald. Wanneer het percentage laag is, wat betekent dat de werknemer een stuk minder kan verdienen dan voorheen, heeft de werknemer vaak recht op een WIA-uitkering.

Hoe wordt de restverdiencapaciteit berekend?

Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt gaat de bedrijfsarts hem of haar onderzoeken. Ook heeft de desbetreffende werknemer één of meerdere gesprekken met de arbeidsdeskundige. De bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige doen hiervan verslag bij UWV. UWV bepaalt vervolgens de restverdiencapaciteit, en daarmee de hoogte van de eventuele WIA-uitkering.

Stappen

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe de hoogte van de WIA-uitkering wordt berekend, op basis van de restcapaciteit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de restverdiencapaciteit? Heeft u een zieke of arbeidsongeschikte werknemer of bent u wellicht zelf ziek geworden? Als u contact met ons opneemt, helpen we u met al uw vragen.