“Wij vinden dat het uitvoeren van een loonwaardemeting meer is dan alleen een percentage benoemen.”

Frank ter Hedde is opgeleid en gecertificeerd voor het uitvoeren van loonwaardemetingen. Hij heeft er inmiddels al enige jaren ervaring mee en vertelt over de aanpak en visie van Radmer Arbeidsadvies op het instrument.

Frank: “Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering? Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen en daar leveren wij graag onze bijdrage aan.”

Hoe wordt een loonwaardemeting uitgevoerd?
Een loonwaardemeting is een instrument dat bepaalt hoe productief een medewerker (met een ziekte of handicap) is. De meting vindt plaats op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking wordt gemeten ten opzichte van werknemers zonder beperking. Met de loonwaardemeting wordt aangetoond hoeveel verlies er is op prestatie. Op basis van dat percentage kan de gemeente, ter compensatie van het productieverlies, loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever.”

Voor wie voert Radmer Arbeidsadvies loonwaardemetingen uit?
“We voeren loonwaardemetingen uit in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten. Gemeenten zetten de loonwaardemeting in vanuit de Participatiewet. Het gaat daarbij om het meten van de productiviteit van medewerkers die zijn opgenomen in het landelijk doelgroepregister. Maar we zien dat loonwaardemetingen in andere situaties ook een meerwaarde zijn. Steeds vaker voeren we ze ook voor bedrijven uit, bijvoorbeeld vanwege tempoverlies door beperkingen.“

Waarom voert Radmer Arbeidsadvies loonwaardemetingen uit?
“Wij vinden dat het uitvoeren van een loonwaardemeting meer is dan alleen een percentage benoemen. Wij vinden het belangrijk dat er sprake is van een passende en duurzame werkplek. Daar willen we graag onze bijdrage aan leveren. Als arbeidsdeskundigen kijken we altijd naar belasting-belastbaarheid. Zeker bij medewerkers uit de doelgroep is het belangrijk dat hun werk aansluit op hun kwaliteiten en krachten.”

Klik hier om naar de pagina ‘Loonwaardemeting’ te gaan voor meer informatie.