Bemiddeling bij conflicten

Een conflict op de werkvloer gaat vaak samen met ziekte van een werknemer. Zo kan een conflict ervoor zorgen dat een werknemer zich ziek meldt. Maar het kan ook andersom zo zijn: een situatie waarbij een werknemer langdurig ziek is leidt regelmatig tot een conflict. Als een conflict zo hoog is opgelopen dat de situatie onwerkbaar is geworden, dan kan bemiddeling helpen. Heeft u een conflict ? Radmer Arbeidsadvies is gespecialiseerd in het bemiddelen bij conflicten waarbij (langdurige) ziekte aan de orde is. Radmer Arbeidsadvies biedt geen mediation, wat vaak een langer durend traject is. Daar waar de mediator bewust inhoudelijk op afstand blijft en de conflictpartijen hun geschil zèlf wil laten oplossen, is de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau betrokken, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen.

Bent u werkgever? Klik dan hier voor meer informatie.
Bunt u werknemer? Klikt u dan hier voor meer informatie.