Wat is Werkfit maken?

Werkfit maken is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. Werkfit maken is erop gericht om mensen met een uitkering van UWV weer geschikt te maken om het werk te hervatten.

Hoe ziet het Werkfit maken traject eruit?

Dit re-integratietraject wordt op maat aangeboden. Dit betekent dat u de begeleiding en coaching krijgt die u nodig heeft. De onderdelen waaruit het Werkfit maken traject kan bestaan zijn:

  • Versterken van de werknemersvaardigheden;
  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit;
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen.
Wat is het doel van Werkfit maken?

Het doel van het Werkfit maken traject is dat de klant weer aan het werk kan. Dit betekent niet dat alle belemmeringen, waardoor hij of zij een ZW- of AG-uitkering krijgt, weg worden genomen. Het gaat erom dat de klant hiermee heeft leren omgaan. Na het re-integratietraject kan de klant weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een Naar werk re-integratietraject.

Voor wie is het Werkfit maken traject bedoeld?

Mensen die een ZW-uitkering of een AG-uitkering van UWV hebben en beschikken over arbeidsvermogen komen in aanmerking voor een Werkfit maken traject.

  • Varianten van een AG-uitkering: WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ;
  • ZW-uitkering: flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.
Meer informatie
Naar werk