Wat is langdurig ziek?

Langdurig ziek betekent dat een werknemer meer dan vier weken ziek is en al meer dan vier weken niet werkt. Als een werknemer langdurig ziek is moeten er stappen worden ondernomen om te werken aan het herstel.

Zieke werknemer

Iedereen wordt weleens ziek. Met een griepje of flinke verkoudheid moet er uitgeziekt worden en daarna kan de werknemer meestal weer beginnen met het werk. Wanneer er echte sprake is van een minder onschuldige ziekte, en deze periode gaat waarschijnlijk langer duren, is er actie vereist van werknemer en werkgever.

Stappen bij langdurige ziekte

Er zijn een aantal stappen die de werknemer en werkgever moeten zetten als een werknemer langdurig ziek is. Natuurlijk moet dit gebeuren om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan, maar ook omdat UWV re-integratie inspanningen verplicht.

Wanneer een werknemer ziek wordt (ongeacht de duur van de ziekte), meldt de werkgever hem of haar aan bij de bedrijfsarts. Dit is de eerste stap richting herstel. De bedrijfsarts maakt binnen zes weken een probleemanalyse. Aan de hand daarvan stellen de werknemer en werkgever samen een plan van aanpak op en voeren dit samen uit. Deze re-integratie inspanningen moeten aan een hoop eisen voldoen. Een re-integratiebedrijf of arbeidsadviesbureau kan helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over langdurige ziekte of de stappen die u moet ondernemen? We helpen u graag.