Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek naar de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden, de beperkingen, de geschiktheid van de werkplek en de restverdiencapaciteit van de medewerker. Dit wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige.

Wanneer is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is nodig als een werknemer of iemand met een uitkering van UWV ziek of arbeidsongeschikt is geworden.

Hoe gaat een arbeidsdeskundig onderzoek?

Voordat er een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld, heeft de werknemer zijn situatie eerst besproken met de werkgever en de bedrijfsarts. Een van hen schakelt de arbeidsdeskundige in en kan het arbeidsdeskundige onderzoek worden gestart. Het proces bestaat dan uit de volgende stappen:

 • Een arbeidsdeskundige komt op bedrijfsbezoek;
 • De werknemer heeft een gesprek met de arbeidsdeskundige;
 • De arbeidsdeskundige bekijkt en analyseert de werkplek;
 • De leidinggevende of personeelsadviseur heeft een gesprek met de arbeidsdeskundige
 • De arbeidsdeskundige stelt een arbeidsdeskundig advies op en maakt hier een rapport van;
 • De arbeidsdeskundige bespreekt de bevindingen met de werknemer en de werkgever.
Wat is het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek?

Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is dat de zieke of arbeidsongeschikte werknemer en zijn werkgever inzicht krijgen in:

 • De toekomst qua werk;
 • Eventuele aanpassingen aan de werkplek;
 • Welke stappen de werkgever en werknemer moeten doorlopen volgens de wet;
 • De mogelijkheden binnen de huidige organisatie;
 • De mogelijkheden bij andere organisaties;
 • De regelingen en wetten die van toepassing zijn op de situatie van de werknemer.
Meer informatie

U vindt meer informatie over het arbeidsdeskundig onderzoek op de pagina voor werknemers en de pagina voor werkgevers en UWV. Ook kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag.